عمل بینی با بی حسی موضعی یکی از تکنیک های جدید رینوپلاستی است که توسط دکتر ماریا مرادی به انجام می رسد.