جراحی زیبایی پلک

امروزه متقاضی برای جراحی زیبایی پلک افزایش یافته که به 3 شکل نیز انجام میپذیرد که عبارت است از بی حسی موضعی، نیمه بیهوشی و بیهوشی کامل که انتخاب با خود متقاضی میباشد. بی حسی موضعی در حقیقت شیبه  بی حسی ای است  که در دندانپزشکی صورت میگیرد. در روش بی حسی موضعی از لیدوکایین تنها در محل عمل که در اینجا شامل دور پلک میباشد ، تزریق میگردد. بسیار بدیهی است که با تزریق لیدوکایین، پلک بی حس می شود و بیمار هنگام جراحی زیبایی پلک چیزی را حس نمیکند، ولی در داروی تزریقی در جراحی زیبایی پلک تنها  درد را متوجه نمیشود، لیکن اضطراب بیمارهمچنان باقی است.

در جراحی زیبایی پلک به شکل نیمه بیهوشی ، جدا از اینکه دور پلک توسط جراح سر می شود، متخصص بیهوشی نیز از راه رگ،داروی ارامبخش را به بیمار تزریق میکند که این داروها بیمار را میخواباند. در جراحی پلک به روش بیهوشی که بیمار به شکل کامل بیهوش میگردد.

پس از جراحی زیبایی پلک چشم احتمال داده میشود که دور چشم مقداری متورم و کبود گردد. در جراحی زیبایی پلک خشک شدن چشم  امری رایج میباشد که بمنظور برطرف کردن آن بایستی از اشک مصنوعی استفاده نمایید. تورم و کبودی پس از جراحی زیبایی پلک طی 10 روز الی 2 هفته بهبود میابد ولی نتیجه نهایی جراحی پلک پس از چند ماه نیز مشخص میشود حتی امکان دارد که یک سال زمان ببرد تا جای بخیه ها از بین برود و ما آن زمان میتوانیم در خصوص نتیجه عمل تصمیم گیری کنیم . نتیجه جراحی زیبایی پلک دائمی میباشد ولیکن با گذشت زمان امکان دارد که نیز دستخوش تغییرات شود و روی پلک نیز اثر بگذارد. جراحی زیبایی پلک برای هر دو پلک بالا پایین امکان دارد و گاهی امکان دارد که برای 4 پلک انجام شود.

دكتر ماریا مرادی برای شما بیان مینماید كه اين جراحي‌  پلک به ‌اصطلاح پزشکی بلفاروپلاستي پلك تحتاني، بلفاروپلاستي پلك فوقاني و بلفاروپلاستي توام فوقاني و تحتاني نام دارد و هر کدام ار آنها تكنيك‌هاي متنوع و خاص خود را دارا میباشند، پس نوع تكنيك ها در جراحی زیبایی پلک نيز مي‌تواند مبنايي بمنظور تقسيم‌بندي انواع  گوناگونی از جراحي‌هاي  زیبایی پلك باشد. مثلا در خصوص پلك پایین امکان دارد که برش از راه ملتحمه (غشا مخاط نازك و شفافي است كه سطح داخلي پلك‌ها را پوشانده است) يا از راه پوست انجام شود. بنابراین بلفاروپلاستي پلك تحتاني به دو دسته «با برش» و «بدون برش» پوستي  تقسيم مي‌شود.


فرم تماس

themecircle.net