بوتاکس

بوتاکس عضلاتی که در حقیقت بخشهایی از صورت را تشکیل میدهد به این شکل که عضلاتی را مثل دور چشم و پیشانی و خظ اخم و خظ خنده را که چروک های حرکتی هستند را فلج کرده که این اقدام میتواند از چین و چروک های زودرس نیز پیشگیری نماید و اثر فوق العاده ای را داشته باشد. بوتاکس در دوران بارداری و شیر دهی و نیز در خصوص کسانی که مشکل خاص دارند ممنوع اعلام شده است.

خوشبختانه بوتاکس دارای عوارض خطرناکی نمیباشد و  تنها عارضه ای که امکان دارد با آن روبرو شوید خون مردگی در اطراف محل بوتاکس میباشد که خودش بهبود میابد و نیز جای نگرانی وجود ندارد.

فواید تزریق بوتاکس چیست؟

 تزریق بوتاکس در حال حاضر  یکی از موثرترین راهکارهای رفع چروک و درمان پوست صورت میبباشد . این راهکار بسییار کاربردی و موثر بوده و نیز رفع چین و چروک با بوتاکس بسیار راحت و سریع بوده به گونه ای که طی مدت 2 الی7روز پس از بوتاکس چین و چروک های صورت از بین میرود.

ژل هایی را که ذر بوتاکس به پوست تزریق مینمایند دارای تنوع بوده که یک نوع از آنها ژل های کوتاه مدت و معتبر بوده که مدت اثر آنها بین 6 الی 9 ماه میباشد .یک نوع دیگری که از این ژل ها موجود میباشد یک نوع ژل دائمی به اسم ژل پاژ میباشد که این ژل در گذشته کاربرد زیادی داشت  و نیز دارای عوارض خطرناکی هم میباشد و کسانی مه در تزریق ژل و بوتاکس از این ژل استفاده کرده اند همچنان با عوارض و مشکلات آن درگیر هستند. حال چه آنرا تخلیه کرده باشند چه تخلیه نکرده باشند. بیشترین مراجعات به کلینیک های زیبایی در حال حاضر برای بوتاکس میباشد که کاربرد و اثر آن اغلب در خصوص رفع چین و چروک در پیشانی و چشم و خط خنده و... میبباشد.

چین وچروک های صورت به دودسته ثابت و محرک دسته بندی میشوند.چین و چروک های ثابت که اصطلاح دیگر آن استاتیک  میباشد به آن دسته از چین و چروک هایی میگویند که زماننی که شخص ازعضلات صورت خوداستفاده نمی نماید دوتا از عضلات درحال استراحت میباشند و هم این چروک اشکار هستند.تاثیر بوتاکس روی  چین وچروک ثابت یااستاتیک به شکل نسبی است وتنها میتوان عمق این چین و چروک ها را کم کرد. ولیکن چین و چروک های حرکتی  که داینامیک  گفته میشود به چین و چروکی اطلاق میشود  که درحال عادی نمایان نیستندوتنها موقع انقباض عضله اشکار میشوند. این  چین و چروک ها باتزریق بوتاکس به شکل کامل از بین میرود و در حقیقت چنانچه گه به موقع تزریق شود وتکرارشود چین وچروک حرکتی هرگز به چروک استاتیک تبدیل نمیگردد.

بوتاکس موارد ذیل ممنوع اعلام شده است

گاهی بوتاکس ضرر هایی دارد و عوارضی دارد که باید از آن اجتناب کنید:

  • بوتاکس در بیماری های عصبی همچون ام اس و ...
  • در دوران بارداری و شیر دهی
  • بوتاکس در خصوص کسانی که حساسیت دارند و نیز کسانی که سرطان پوست دارند ممنوع میباشد.
  • بوتاکس در خصوص کسانی که سابقه کلوییدیا دارند ممنوع است ولی در خصوص کسانی که دیابت و مشکل قتبی عروقی دارند اشکالی ندارد.


فرم تماس

themecircle.net