ماستوپکسی لیفت سینه ، اصطلاح افتادگی سینه

ماستوپکسی اصلاح افتادگی سینه  میباشد که اغلب بانوان  پس از زایمان و دوران شیر دهی و همچنین با بالا رفتن سن و تغیراتی که وزن و ظاهر سینه هایشان ایجاد میشود و همچنین ممکن است که سینه ها شل و افتاده گردد و یا حجم سینه ها با کهولت سن نیز کم شود و این که پوست حالت کشانی خود را از دست میدهد و کم کم سینه ها شل شده و نوک سینه از جایگاه خود به سمت پایین نیز افتاده میشوند.  . به این حالت نیز  افتادگی سینه ها یا پتوز گفته میشود  که در پتوزهای شدید  نوک سینه ها به طور کامل در زیر سینه ها قرار دارد.
 

راههای درمانی

به جراحی سینه که اصطلاحا همان جراحی افتادگی سینه میباشد ماستوپکسی لیفت سینه میگویند. با جراحی سینه های افتاده و شل شده سینه ها مجددا تغییر شکل یافته و نیز به سمت بالا فرم میگیرند بدون این که در حجم و سایز سینه تغییری حاصل گردد در این عمل چون پوستهای اضافی را برمیدارند بافتهای سینه فشرده شده و کوچکتر نیز دیده میشوند .

-چنانچه که سینه هایتان شل و کم حجم شده باشد در حالی که  شکل آن مناسب و هاله و نوک سینه در جای مناسب خود  قرار قرار گرفته باشند تنها با پروتز سینه میتوانیم نتیجه مطلوبی را کسب نماییم  و نیازی به ماستوپکسی نمیباشد.
-در حالی هم که سینه شما شل و کم حجم شده باشد و هم هاله و نوک سینه از جای طبیعی خود پایین تر قرار گرفته باشند در اینجا پوستهای اضافی برداشته شده و سینه لیفت شده و از بافت های زیر سینه بمنظور حجیم تر شدن سینه استفاده میگردد.
ولیکن که شخص از سایز فعلی سینه اش راضی نباشد و قصد داشته باشد که سینه پرتر و حجیم تری را داشته باشد بایستی همزمان با جراحی افتادگی سینه جراحی پروتز را هم نیز انجام دهد  و به نسبت اینکه هر چقدر افتادگی سینه و نوک سینه بیشتر باشد برش و جراحت های جراحی نیز بیشتر خواهد بود.

 در خصوص افتادگی سینه شدیدتر و نیز  وجود پوست اضافه زیاد  بایستی برش دور هاله سینه  و برش عمودی  که در زیر هاله  سینه داده میشود و برش افقی در چین زیر سینه می باشد .(برش لنگری شکل بوده و یا  این که به شکل حرف T بایستی باشد.)


فرم تماس

themecircle.net