استئوتومی در جراحی بینی چیست

استئوتومی از الزامات جراحی بینی و  نیز مسطح شدن قوز بینی میباشد. لترال استئوتومی  را در آخرین مرحله از جراحی زیبایی بینی انجام میدهیم به این دلیل که حالت تروماتیک و ضربه زننده را داراست وکه منجر به ایجاد تورم و التهاب نیز میشود. بنابراین آخرین مرحله در جراحی بینی، لترال استئوتومی است ولیکن مدیال استئوتومی پس از برداشت قوز بینی صورت میگیرد.

استئوتومی  هم ازخارج  و نیز هم از درون میتوان انجام داد.  که انجام آن به هر دو روش نیز رایج میباشد ولیکن دکتر مرادی معتقد است که استئوتومی از ذاخل نتیجه مطلوب تری را به ما خواهد داد به سرعت پس از استئوتومی بایستی محل مورد نظر بوسیله  انگشت فشار دهیم تا تورم کم گردد و نیز خونریزی قطع شود.

مهمترین دلیل  تورم بعد از جراحی بینی، همان استئوتومی لترال است به این معنا که چنانچه  در جراحی بینی به دلایلی  (همچون عدم نیاز در جراحی بینی ترمیمی) استئوتومی انجام نشود،  در این صورت تورم و التهابی را هم در زیر چشمان خود نخواهید داشت .پس نتیجه میگیریم که علت این تورم  و التهاب همان استئوتومی میباشد. پس از  انجام  مرحله استئوتومی، پشت بینی بمنظور اینکه  همچنان ناهمواراست یا نه، دیده میشود چنانچه که ناهموار بود بایستی زیر دید مستقیم اصلاح گردد.
به دلیل انجام استئوتومی در جراحی بینی است که استفاده  از یخ در چهار روز اول پس از جراحی  بینی بسیار مهم و تاثیر گذار است برای این که تورم به حداقل ممکن برسد. دراستئوتومی به  روش خارجی برشی ظریف روی پوست به اندازه  دوالی سه میلی متر ایجاد میشود . چنانچه  زمانی که استخوان بینی پیچ خورده باشد یا اینکه کج باشد امکان دارد که استئوتومی نیز در سطوح بالاتر ضروری باشد.


فرم تماس

themecircle.net