انحراف بینی

در وسط حفره بینی یک تیغه غضروفی استوخوانی وجود دارد که حفره بینی را به دو قسمت سمت راست و سمت چپ تقسیم می کند. این تیغه نقش بسیار مهمی در عملکرد و حفظ شکل ظاهری بینی دارد.
گاه در اثر ضربه های وارده به صورت  و بینی و یا اختلالات رشد این تیغه ممکن است کج شود و شخص دچار کجی بینی یا انحراف بینی شود.

کجی سپتوم چه تاثیری دارد؟

  • اختلال در عملکرد بینی و سینوس
  • تغییر شکل ظاهری بینی
  • اختلالات زیبایی
  • اختلال در جریان هوا و ورورد اکسیژن که نتیجه ان ناراحتی در تنفس است
  • اختلال در عملکرد سینوس ها


سپتو پلاستی چیست

یک نوع جراحی که اختلال ساختمانی تیغه وسط بینی را اصلاح می کند


فرم تماس

themecircle.net