بهترین جراح زیبایی و پلاستیک در تهران و کرج

دکتر ماریا مرادی اتولارینگولوژیست و جراح بینی و صورت هستند. ایشان با علـم و تجربه وافر و با انجام تعداد بیشماری عمل بینی و صورت ، جراحی پلک ، جراحی پلاستیک و جراحی زیبایی از جمله پزشکان مسلط و شناخته شده در این مقـوله مــــی باشــنــد.

دکتر مرادی با راه اندازی وب سایت شخصی خود سعی بر بیان صادقانه نکات مثبت و موردنظر بیــــماران در کنار بیان عوارض منفی احتمالی داشته، تا بیماران محترم ضمن درک روشن قضایا با تدبرکافی نسبت به اعمال جراحی زیبایی بینی و صورت اقدام نمودند.

وی بهترین جراح زیبایی و پلاستیک در تهران و کرج شناخته شده است. او بهترین نمونه کار های جراحی بینی  ، جراحی زیبایی و پلاستیک را در تهران و کرج و حتی در ایران را به جای گذاشته است


فرم تماس

themecircle.net