کوچک کردن پا با عمل جراحی پلاستیک!!

آخرین روش انجام شده و کشف شده در جراحی پلاستیک یا به نوعی میتوان گفت جراحی زیبایی ، باریک کردن پهنای پا و کوتاه کردن انگشتان پا می باشد. بطور تقریبی میتوانیم بگوییم که هزینه برای این نوع از جراحی  از پا تقریبا بین 20000-10000 دلار و برای هر یک از انگشتان پا  تقریبا 1000 دلار می باشد.

از عوارض جراحی پا میتوانیم به باقی ماندن جای اسکار جراحی ؛ خونریزی شدید و کبودی وسیع، آسیب عصبی و سیاه شدن بافت نرم پا و بدشکل شدن انگشتان پا نیز اشاره کرد. عده ای  از جراحان پلاستیک در جراحی کوچک کردن پا را مطلوب نمیدانند با این حال عده کثیری از  مردم میل  انجام این عمل تهاجمی دارند. ساکنین ایالات متحده امریکا  درسال 2011 بمنظور انجام جراحی زیبایی 10.4 میلیارد دلار هزینه کرده اند.


لیست اخبار

فرم تماس

themecircle.net