جراحی زیبایی گوش را پس از ۶ سالگی انجام دهید.

جراحی زیبایی گوش مثل دیگر جراحی های زیبایی، سبب اصلاح عیوب و نقص زیبایی گوش میشود.  جراحی گوش  اغلب در بیمارستان و کلینیک ها صورت میگیرد چرا که این عمل نیاز به امکانات و تجهیزات کاملی دارد و قابل انجام در مطب ها نیز نمیباشد.جراحی زیبایی گوش  را اغلب کسانی به آن روی می آورند که که دارای  گوش های بزرگ و برجسته  هستند و یا لاله گوش آنها خارج از شکل طبیعی میباشد.برای جراحی گوش میتوان از روش بیهوشی کامل بهره برد.

بمنظوراصلاح بزرگی گوش با عمل جراحی، یک برش را در پشت گوش ایجاد مینمایند. در مرحله بعد غضروف این ناحیه را نیز به سمت صورت فرد نزدیک مینمایند. در مواقعی خاص جراح بر اساس صلاحدید  فردی خود و نیز  بنابر آناتومی صورت شخص، مقداری از غضروف این ناحیه را برمی دارد تا شکل گوش به شکل دلخواه درآید. بعد  از انجام جراحی گوش، این ناحیه را بخیه می زنند.

تذکر : توصیه ما به شما این است که جراحی زیبایی گوش پس از سن ۵ تا ۶ نیز انجام دهید. در واقع چناننچه که پس از رشد گوش ها این جراحی انجام شود، نتیجه مطلوبی از آن شما خواهد شد وچنانچه که زودتر از این زمان صورت گیرد، امکان دارد که با رشد گوش ها، شکل مطلوب از بین برود و شخص نیز  ملزم به تکرار مجدد جراحی گوش شود.

بنابراین  چنانچه که  گوش کودکی دچار آسیب و جراحت شده است و والدین او قصد دارند که این جراحی برایش انجام بگیرد، می توان پس از مشاوره یا جراح حاذق،  این جراحی را برایش انجام دهد،چرا که  ممکن است صدمات روحی وارده به او، به دلیل بد شکل بودن گوش هایش زیاد باشد.


لیست اخبار

فرم تماس

themecircle.net