جراحی پلاستیک اخیر کلی راولند (Kelly Rowland)

کلی راولند خواننده  30 ساله آمریکایی اخیرا" عمل زیبایی بینی و قراردادن پروتز سینه نموده است.

قبل از عمل

 

 

 

  بعد از عمل

 

 

 

منبع: http://www.iranfacelift.net

 


لیست اخبار

فرم تماس

themecircle.net